K3: Op naar het eerste leerjaar

We zijn met z’n alle naar het eerste geweest. Het was daar een reuze gezellig feest!

We brachten een bezoekje aan de klas van juf Lissa en juf Sabine.