Inschrijven

Beste toekomstige ouder, Beste nieuwe ouder, Beste ouder, Gaat je kind voor het eerst naar school of wil je graag van school veranderen? Hier vind je beknopte info, maar uiteraard kan je voor bijkomende inlichtingen steeds terecht bij de directie of op het schoolsecretariaat – 014/633000 – contact

Inschrijven

  • Na afspraak: 014/633000 of contact
  • De eerste week van juli en de laatste 2 weken van augustus van 9u tot 12u
  • Tijdens een speeldag
  • Of digitaal via deze link. We contacteren u dan nog om de inschrijving definitief af te ronden

Instapmomenten
Een 2,5 jarige kan ten vroegste worden ingeschreven in het jaar dat hij 2,5 wordt.
Kinderen ouder dan 2,5 jaar kunnen op elk moment ingeschreven worden.

Schooljaar 2022-2023

Kindje geboren tot en met…   stappen ten vroegste in na…    dus vanaf…    
1 maart 2020de zomervakantiedonderdag 1 september 2022
7 mei 2020de herfstvakantiemaandag 7 november 2022
9 juli 2020de kerstvakantiemaandag 9 januari 2023
1 augustus 2020de teldagwoensdag 1 februari 2023
27 augustus 2020de krokusvakantiemaandag 27 februari 2023
17 oktober 2020de paasvakantiemaandag 17 april 2023
22 november 2020Hemelvaartmaandag 22 mei 2023

Speeldagen

Vrijdag 21 oktober ’22
* van 10u30 tot 11u30: iedereen die wil kennis maken met onze school
* van 14u tot 15u: voor kleuters die na herfstvakantie mogen starten
Vrijdag 16 december ’22
* van 10u30 tot 11u30: iedereen die wil kennis maken met onze school
* van 14u tot 15u: voor kleuters die na kerstvakantie mogen starten
Woensdag 15 februari ’23 van 10u30 tot 11u30
Vrijdag 24 maart ’23 van 14u tot 15u
Woensdag 17 mei ’23 van 10u30 tot 11u30
Vrijdag 16 juni ’23 van 14u tot 15u

Het bezoeken van de school en de klassen is steeds mogelijk na afspraak of tijdens onze speelmomenten. Tijdens de speelmomenten geven we u en uw kind de kans om onze school beter te leren kennen.  Uw kind heeft de gelegenheid om de juf, de klasgenoten en het klasje te leren kennen. Onze zorgleerkracht geeft dan een rondleiding voor de ouders. Hierbij geeft ze de nodige toelichting bij de werking van onze school. Uiteraard is er tijdens deze momenten ook gelegenheid om vragen te stellen en in te schrijven.


Infoavonden

Maandag 12 december ’22 om 19u30
Maandag 15 mei ’23 om 19u30

Jaarlijks organiseren we ook twee infoavonden in de eetzaal van onze school die te bereiken is via Kloosterstraat 4. Deze avond is bedoeld voor de ouders van kinderen die dit schooljaar voor de eerste keer naar school gaan of voor ouders die graag meer informatie willen over onze school. Met deze avond willen wij u de gelegenheid bieden om kennis te maken met onze school, onze werking en ons pedagogisch project.

De infoavond verloopt als volgt:

  • 19.30 uur: Verwelkoming door de directie
  • 19.40 uur: Presentatie over de school
  • 20.00 uur: Bezoek aan enkele klassen

Gelegenheid tot napraten bij een drankje in de eetzaal


Veranderen van school

Als je kind al ingeschreven is, dan kan je nog veranderen van school. Veranderen kan op elk moment van het schooljaar. Vertel aan de nieuwe school dat je kind al eerder ingeschreven was. De nieuwe school brengt de oude school op de hoogte van de schoolverandering.